5 مرحله مطالعه به روش هاروراد

اگر بخواهید مطلبی را عمیقا یاد بگیرید، لازم است تا مطلب را به خوبی مطالعه کنید. برای این کار می توانید از 5 مرحله مطالعه هاروارد استفاده کنید. به عبارتی با مطالعه به روش هاروارد یا PQRST می توانید مطمئن شوید که مطلب را به خوبی فرا گرفته اید، فقط کافی است تا 5 مرحله این روش را به خوبی رعایت کنید. در این مطلب هدف آموزش روش مطالعه PQRST  است.

مراحل روش مطالعه به روش هاروارد

PQRST روش مطالعه ای است که از آن به عنوان روش بدون فراموشی یاد می شود. در اصل PQRST از سرواژه های مراحل این روش گرفته شده است. مراحل این روش عبارتند از:

  1.     پیش مطالعه یا Preview
  2.     پرسش یا Question
  3.     خواندن یا Read
  4.     خلاصه نویسی یا Summarize
  5.     آزمون یا Test

بر روی مراحل مختلف این روش مطالعه و تحقیقات زیادی انجام شده است. بعضی از موسسات و دانشگاه های معتبر در جهان از روش PQRST استفاده می کنند و معتقدند که این روش تا 73 درصد یادگیری را افزایش می دهد. در ادامه به توضیح مراحل این روش می پردازیم.

پیش مطالعه یا Preview

در این روش مطالعه پیش از هر کار فرد باید به سراغ پیش مطالعه برود. در این مرحله قرار بر این نیست تا مطلب را کاملا خوانده و حفظ شود و یا وقت زیادی برای مطالعه آن صرف شود. در مرحله پیش مطالعه فرد باید مطلب را به طور کلی مطالعه کرده و به یک دید کلی درباره موضوعات و بخش های اصلی آن برسد. کاری که فرد در این مرحله باید انجام دهد این است که عنوان ها، تیتر ها، مطالب را مرور کرده و یا خلاصه هر بخش را مطالعه کند. همچنین نگاه گذرا به تصاویر و مثال ها داشته باشد. هدف در این بخش این است که خواننده بتواند بین اجزاء مطلب مورد مطالعه ارتباط برقرار کرده و با ارتباط دادن موضوعات به همدیگر مفهوم بهتری از آن پیدا کند.

پرسش یا Question

بعد از اینکه مرحله اول برای یک بخش از متن به پایان رسید، نوبت آن است تا قسمت های اصلی و یا عنوان های مهم به سوال تبدیل شوند. زیرا هر مطلب برای پاسخ دادن به پرسشی نوشته شده است. فرضیه ای که به تشکیل این مرحله منجر شده، توجه به این موضوع است که اگر فردی قبل از مطالعه بتواند سوال هایی را از مطلب مورد مطالعه مطرح کند، به یادگیری بیشتر و بهتر او کمک خواهد کرد. بعد از آنکه از خود پرسش هایی را بپرسد، در هنگام مطالعه ذهنیت بهتری ایجاد خواهد شد. همچنین به یادگیری کاربردی تر و بهتر مطلب کمک می کند. از طرفی حس کنجکاوی خواننده را برمی انگیزد و دقت بیشتری در هنگام مطالعه خواهد داشت.

به عبارتی دیگر به گفته روانشناسان طرح پرسش اشتهای ذهن را  برای یادگیری بیشتر می کند. پس از آنکه اطلاعات مورد نظر در جواب به پرسش ها با خواندن متن به دست آید، ذهن این موارد را باهم ترکیب می کند و باعث این می شود که مطلب بیشتر در ذهن باقی بماند. در آخر تمام این موارد به فرد کمک خواهد کرد تا یادگیری فعالی داشته باشد.

خواندن یا Read

این مرحله ای است که باید با توجه به پرسش های پرسیده شده، متن خوانده شود. بعد از سپری شدن دو مرحله قبل، قطعا در این مرحله فرد توانایی تشخیص نکات مهم و خیلی مهم را دارد. ایجاد کد هایی برای حفظ بهتر در این مرحله نیز می تواند به فرد کمک کند تا یادگیری بهتری داشته باشد. فرد در مرحله خواندن باید تلاش کند تا در در مورد آنچه مطالعه می کند، فکر کند و مطالب را به آنچه قبلا مطالعه کرده مرتبط کند.

خلاصه نویسی یا Summarize

مرحله چهارم و مهمترین مرحله در روش یادگیری خلاصه نویسی به روش هاروارد است. در این مرحله هر آنچه تا به اینجا آموخته شده، تثبیت خواهد شد. باید توجه کنید که هرگز پیش از آنکه مطلبی را یاد نگرفته اید، خلاصه برداری نکنید. در این مرحله هدف مرور مطالب است. منتهی قرار است آنچه را فرد فرا گرفته است به بیان خودش بازگو کند تا بهتر متوجه نقص و کمبود های یادگیری خود بشود.

اشتباهی که اکثرا افراد انجام می دهند این است که مرحله خلاصه نویسی را انجام می دهند تا مطالب را یاد بگیرند. در صورتی که این مرحله برای مرور آنچه فرا گرفته، است و نه رونویسی از روی کتاب یا جزوه. این روش خلاصه نویسی قطعا طولانی تر از روش رونویسی خواهد بود اما به فرد کمک خواهد کرد تا یادگیری عمیق تری داشته باشد.

آزمون یا Test

این بخش آخرین بخش مطالعه است که شما از یادگیری خود مطمئن خواهید شد. در این مرحله خواننده می بایست به پرسش هایی که در مرحله دوم مطرح کرده است به راحتی پاسخ دهد. همچنین می تواند برای آنکه مطمئن شود تا مطلب را کاملا فراگرفته است سراغ پرسش های دیگر و تست های تکمیلی نیز برود. اینگونه متوجه می شود تا چه اندازه بر روی مطلب مسلط شده است.

نکته ای که همواره باید به آن توجه کنید که این روش ممکن است زمان بر باشد اما به یادگیری عمیق بسیار کمک می کند. همچنین با توجه به اینکه شما مطلب را به خوبی و عمیقا یاد می گیرید و همچنین یادگیری فعالی خواهید داشت، پس بسیار سریع و دقیق نیز هست. 

ارسال شده توسط
نگار آنت

0 نظر

کامنت بگذارید