ریاضی مهندسی

نایبی آستانه
13000 تومان

الکترو مغناطیس

قالیبافان
15000 تومان
10500 تومان

سیستم دیجیتال 1

ایوری سلیمانی
9000 تومان

برنامه نویسی

ابراهیمی
6500 تومان

ریاضی مهندسی

سید برزگر
6000 تومان
7000 تومان

سیستم دیجیتال 1

ابولقاسمی
7000 تومان

الکترونیک 2

ابولقاسمی
6000 تومان
5000 تومان

ریاضی مهندسی

سعیده فردوسی
11000 تومان

الکترونیک 2

ابراهیمی
7500 تومان

جبر خطی

نایبی آستانه
15500 تومان

کنترل مدرن

قلی زاده
13000 تومان
10000 تومان

الکترومغناطیس

دکتر رجایی
8000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر فاطمی زاده
10000 تومان

محاسبات عددی

دکتر باقرپور
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر هاشمی
12000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر مرزبان
رایگان

پروژه کنترل خطی

دکتر محمود مولا
75000 تومان

آشنایی با برق

دکتر معروضی
رایگان

الکترونیک 2

دکتر ابراهیمی
10500 تومان

الکترو مغناطیس

دکتر آزادی
11000 تومان

الکترو مغناطیس

دکتر قالیبافان
15000 تومان

الکترونیک 3

دکتر مروی
15000 تومان

الکترونیک 2

دکتر اشرف
16500 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر فردوسی
12000 تومان
16500 تومان

سیستم دیجیتال 2

دکتر گرایلو
8000 تومان

مخابرات دیجیتال

دکتر معروضی
11000 تومان
9500 تومان

کنترل مدرن

دکتر قلی زاده
10500 تومان

فیزیک مدرن

دکتر رحیمی
8000 تومان

فیلتر و سنتز مدار

دکتر مشایخی
10000 تومان

محاسبات عددی

دکتر مهدی زاده رخی
12500 تومان

پروژه کارشناسی

دکتر حامد معظمی گودرزی
70000 تومان

گزارش کار آموزی (زغال سنگ اصفهان)

دکتر حامد معظمی گودرزی
25000 تومان
الکترونیک ۲
10% تخفیف

الکترونیک ۲

دکتر عماد ابراهیمی
5400 تومان

ماشین مخصوص

دکتر حسن نیا
10000 تومان

الکترومغناطیس

دکتر رجایی
4000 تومان

اصول الکترونیک

دکتر کاظمی
10000 تومان

آزمایشگاه FPGA

مهندس میثمی فر
20000 تومان

کنترل خطی

دکتر اکبرزاده کلات
8000 تومان

محاسبات عددی

دکتر مهدی زاده رخی
8000 تومان

جزوه ی جبر خطی

دکتر موسی پور
10000 تومان