استاتیک

زمانی بیدختی
8000 تومان
6500 تومان

تحلیل سازه ها 1

شامخی امیری
10500 تومان
10500 تومان

استاتیک

محمدیون
9500 تومان

دینامیک

جلالی
10000 تومان

استاتیک

جلالی
9000 تومان

دینامیک

جلالی
6500 تومان
10000 تومان

تکنولوژی بتن پیشرفته

دکتر امیر اقدس
2500 تومان

مکانیک خاک 2

دکتر کرامتی
17000 تومان

مقاومت 2

دکتر پهلوان
15000 تومان

تحلیل سازه 1

دکتر حمیدیان
4000 تومان

روسازی راه

مهدی یزدان پناه
5000 تومان

سازه های فولادی ۱

محمدرضا سقراط
5000 تومان

روسازی راه

دکترمعتمد
8000 تومان

طراحی معماری

دکتر بهرامی پناه
6000 تومان

مقاومت1

دکتر فلاح
7000 تومان

مقاومت 2

دکتر تابش پور
7000 تومان

تکنولوژی بتن

دکتر امیرمحمد رمضانیانپور
9000 تومان
10000 تومان