مدار منطقی

سید یزدی
13500 تومان
11000 تومان
7500 تومان
11500 تومان

کامپایلر

دکتر تجری
11000 تومان

سیستم عامل

دکتر تجری
12000 تومان

پایگاه داده

مهندس فرهادی
9000 تومان

سیستم عامل

دلاوریان
6500 تومان

معماری کامپیوتر

دکتر طحانیان
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر طحانیان
6000 تومان

ریاضیات گسسته

دکتر واحدی
6000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر واحدی
6000 تومان

هوش مصنوعی

دکتر گرایلو
5000 تومان

چند رسانه ای

دکتر عربی
5000 تومان

اقتصاد مهندسی

استاد خلیل راحتی
7000 تومان

طراحی الگوریتم

دکتر علیرضا تجری
13000 تومان

مدار منطقی

دکتر فائزه میرزایی
12000 تومان

معماری کامپیوتر

دکتر منصور فاتح
10000 تومان

نظریه زبان

استاد معصومه نظریه
10000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر منصور فاتح
13000 تومان

ریز پردازنده

استاد محمدمهدی حسینی
10000 تومان

شبکه های کامپیوتری

دکتر هدی مشایخی
20000 تومان

سیستم عامل

دکتر فائزه میرزایی
10000 تومان

مدار منطقی

دکتر شعبانی
7000 تومان

ساختمان داده

استاد دانش
4000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر منصور فاتح
10000 تومان

آموزش پایتون

دکتر مرادنژاد
12000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر کراری
رایگان

داده کاوی

دکتر خدمتی
9000 تومان

مبانی ترکیبیات - گسسته

کیمیا نارنجیان
7500 تومان
4750 تومان
شبکه های کامپیوتری
20% تخفیف

شبکه های کامپیوتری

مجتبی علیزاده
800 تومان
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
20% تخفیف
800 تومان

مدار های الکتریکی 1

دکتر مجتبی شیوایی
10000 تومان