پروفایل سجاد اروجیبرای مشاهده رزومه بنده به لینک زیر مراجعه بفرمائید: https://www.linkedin.com/in/sasaor1996
جزوه های نوشته شده توسط سجاد اروجی

دینامیک

حمیدرضا ایپک چی
12000 تومان

مقاومت مصالح 1

مهدی گردویی
11500 تومان

استاتیک

مهدی گردویی
14000 تومان

کنترل مدرن

دکتر نظری
12000 تومان

مکاترونیک 1

دکتر بامداد - دکتر سپهری
10000 تومان
7500 تومان
12000 تومان

محاسبات عددی

عباس نژاد
6500 تومان

طراحی اجزا 2

مصطفی نظری
9000 تومان
5500 تومان