پروفایل عطیه محمودیاندانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شاهرود
جزوه های نوشته شده توسط عطیه محمودیان

کامپایلر

دکتر تجری
11000 تومان

سیستم عامل

دکتر تجری
12000 تومان

فیزیک 1

دکتر حسن آبادی
5000 تومان

پایگاه داده

مهندس فرهادی
9000 تومان

ریاضی 2

آل هوز
5000 تومان

معماری کامپیوتر

دکتر طحانیان
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر طحانیان
6000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر منصور فاتح
10000 تومان