پروفایل حمیدچنارانیفارغ التحصیل ممتاز دانشگاه صنعتی شاهرود با معدل 18 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ورودی 1394. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
جزوه های نوشته شده توسط حمیدچنارانی

طراحی اجزا 1

دکتر مصطفی نظری
9000 تومان

طراحی اجزا 2

دکتر مصطفی نظری
9500 تومان
13000 تومان
6000 تومان

مبانی برق 1

دکتر سپهری
6000 تومان

مبانی برق 2

دکتر سپهری
7500 تومان

توربوماشین

دکتر اکبرزاده
9000 تومان

سوخت و احتراق

دکتر عباس نژاد
10500 تومان

اجزا محدود + تمارین

دکتر توزنده جانی
15500 تومان
5500 تومان

گزارش آزمایش های سیالات

مهندس مسعود حیدری
7500 تومان

ترمودینامیک یک

دکتر چهارطاقی
12500 تومان

مکانیک سیالات 1

دکتر محسن نظری
11500 تومان

مکانیک سیالات 2

دکتر محسن نظری
10500 تومان

دینامیک ماشین

دکتر بامداد
9000 تومان

ریاضیات مهندسی

دکتر جعفری
11000 تومان

تهویه مطبوع

دکتر چهارطاقی
10500 تومان

محاسبات عددی

دکتر عباس نژاد
8000 تومان