پروفایل پوریا پدرامکارشناس آی‌تی، دانشجوی ارشد کارآفرینی، نویسنده، ویراستار، مترجم، عاشق ایده‌های جدید و داستان‌سرایی!
جزوه های نوشته شده توسط پوریا پدرام