پروفایل مهمات شریفاشتراک گذاری تمامی جزوات دانشگاه صنعتی شریف
جزوه های نوشته شده توسط مهمات شریف

دانش خانواده

استاد صباغچی
6000 تومان

اندیشه2

استاد صباغچی
7000 تومان

مکانیک سیالات

دکتر هجرانفر
رایگان

تفسیر قرآن

استاد سیاح
5000 تومان

زمین شناسی نفت

دکتر بازرگان
8000 تومان

مدیریت مخزن

دکتر ماهانی
10000 تومان

مکانیک سنگ 1

دکتر ماهانی
10000 تومان

بهره برداری

دکتر غضنفری
10000 تومان

بیوتکنولوژی

دکتر وثوقی
8000 تومان

پدیده انتقال

دکتر سعادتمند
10000 تومان

خلاصه احتمال

دکتر نیاکی
8000 تومان

حفاری1

دکتر جمشیدی
10000 تومان

آموزش پایتون

دکتر مرادنژاد
12000 تومان

علم مواد

دکتر سیمچی
10000 تومان
10000 تومان

فیزیک 1

دکتر بهمن آبادی
20000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر کراری
رایگان

روسازی راه

دکترمعتمد
8000 تومان

صنایع معدنی

دکتر سجادی
8000 تومان

ادبیات

دکتر رحیمی
4000 تومان

الکترومغناطیس

دکتر رجایی
4000 تومان

علم مواد

دکتر مداح
رایگان

اقتصاد2

دکتر مروی
6000 تومان

روش تولید 1

دکتر هوشمند
8000 تومان

اصول الکترونیک

دکتر کاظمی
10000 تومان

طراحی معماری

دکتر بهرامی پناه
6000 تومان

شیمی آلی 2

دکتر تاجیکی
6000 تومان

مقاومت1

دکتر فلاح
7000 تومان

مقاومت 2

دکتر تابش پور
7000 تومان

ترمودینامیک 1

دکتر سیمچی
رایگان

دینامیک ماشین

دکتر رشتی
8000 تومان

خواص مکانیکی

دکتر علیزاده
رایگان

شیمی

دکتر عبدوس
6000 تومان

فیزیک 2

دکتر نوشاد
10000 تومان

راکتور

دکتر خراشه
رایگان

موازنه

دکتر مولایی
9000 تومان

ترمودینامیک 1

دکتر کاظمی زاده
8000 تومان

ترمودینامیک 2

دکتر خواشی
8000 تومان

کنترل کیفیت

دکتر رفیعی
7000 تومان

توسعه محصول

دکتر مقدم
7000 تومان

اصول حساب

دکتر پوریانسب
6000 تومان
10000 تومان

تصمیم گیری

دکتر عشقی
8000 تومان

اصول بازاریابی

دکتر ابراهیمی
9000 تومان

کنترل پروژه

دکتر شفیعی
6000 تومان

اقتصاد خرد

دکتر چمران
6000 تومان

رگرسیون

دکتر نیاکی
10000 تومان

اصول مدیریت

دکتر چمران
10000 تومان

داده کاوی

دکتر خدمتی
9000 تومان

طرح ریزی

دکتر جوکار
8000 تومان