پروفایل کوثر سلیمیجزوه های نوشته شده توسط کوثر سلیمی
طراحی نرم افزار
20% تخفیف

طراحی نرم افزار

لیلا یوسفوند
800 تومان
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
20% تخفیف
800 تومان
بهینه سازی خطی
20% تخفیف

بهینه سازی خطی

مجید یاراحمدی
800 تومان
استخراج منابع علمی معتبر
20% تخفیف

استخراج منابع علمی معتبر

آمنه سپه وند زاده
رایگان
شبکه های کامپیوتری
20% تخفیف

شبکه های کامپیوتری

مجتبی علیزاده
800 تومان
انالیز عددی (قسمت مقدار ویژه)
20% تخفیف
800 تومان
مبانی علوم ریاضی
20% تخفیف

مبانی علوم ریاضی

استاد کوگانی
800 تومان
توابع مختلط
20% تخفیف

توابع مختلط

رضا بیرانوند
800 تومان
ریاضی 2
10% تخفیف

ریاضی 2

سهرابی چگنی
900 تومان
معادلات دیفرانسیل
20% تخفیف
800 تومان
مباحثی در علوم کامپیوتر
20% تخفیف
800 تومان
مبانی ماتریس و جبر خطی
20% تخفیف
8000 تومان
جبر
20% تخفیف

جبر

رضا بیرانوند
800 تومان
آینده مهندسی امنیت
20% تخفیف

آینده مهندسی امنیت

مجتبی علیزاده
800 تومان
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها
20% تخفیف

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

استاد نظری مهرورزانی
800 تومان
ساختمان داده و الگوریتم ها
20% تخفیف
800 تومان
مبانی جبر
20% تخفیف

مبانی جبر

رضا بیرانوند
800 تومان
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
20% تخفیف
800 تومان

ریاضی 1

دکتر سوری
15000 تومان