پروفایل احمدرضا فهیم پورجزوه های نوشته شده توسط احمدرضا فهیم پور
4000 تومان

ریاضی مهندسی

اکبرزاده
3000 تومان

دینامیک

ایپک چی
5000 تومان

کنترل اتوماتیک

اردشیر کرمی محمدی
4000 تومان

مکانیک سیالات 2

دکتر محسن نظری
5000 تومان

ترمودینامیک 2

دکتر علی عباس نژاد
4000 تومان

محاسبات عددی

دکتر علی خالقی
3000 تومان

مبانی برق 1

دکتر سپهری
3000 تومان

توربو ماشین

دکتر اکبرزاده
5000 تومان